Aanbod MijnKeerpunt

Aanbod MijnKeerpunt

Tot eind 2015 maakten groepstrainingen MBSR onderdeel uit van het aanbod van MijnKeerpunt. Vanaf 2016 richt ik mij alleen nog op individuele trainingen. Voor mensen die door omstandigheden niet aan een groepstraining willen of kunnen deelnemen.

Individuele training MBSR in Nijmegen

De MBSR-training is van oorsprong een groepstraining. Juist het gezamenlijk oefenen en delen van de ervaringen – ook van het thuis oefenen – is leerzaam. Het geeft steun en kan zorgen voor meer diepgang, inzicht en inspiratie. Het kan echter zijn dat iemand door omstandigheden niet aan een groepstraining wil of kan deelnemen. Bijvoorbeeld door specifieke gezondheidsproblemen of door ervaringen in het verleden of omdat anonimiteit voor iemand essentieel is. Voor deze mensen biedt MijnKeerpunt de Individuele Training MBSR.

Individuele training MBSR thuis

Soms is het door omstandigheden voor mensen niet mogelijk om te reizen of gewoonweg praktischer om de training in de eigen woon- of werkomgeving te doen.  Geen punt, dan kom ik naar jou. Dat kan zijn thuis of op een andere gewenste locatie: Individuele training MBSR thuis.

Individuele Mindfulness-based Coaching

Voor mensen die de training MBSR bij MijnKeerpunt hebben gevolgd bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een sessie of meerdere sessies Individuele Mindfulness-based Coaching. Omdat je een bepaald levensthema wilt bespreken of meer aandacht wilt voor jouw persoonlijke proces.

Presentaties en Workshops MBSR / Mindfulness

Met plezier verzorg ik Presentaties en Workshops over MBSR en Mindfulness.  Om te vertellen over wat mindfulness nu eigenlijk is en hoe dit in relatie staat tot de Training MBSR. Wat de achtergrond is van MBSR en wat je kunt verwachten bij deze training. En over ons stress- en pijnsysteem, onze reacties daarop. Ook de effecten en resultaten van de training MBSR komen aan bod.  En mijn persoonlijke ervaringen: ik vertel over hoe ik in aanraking ben gekomen met MBSR, wat mijn persoonlijke ervaringen zijn en waarom mindfulness voor mij een levenswijze is geworden.

Het hele pad van mindfulness is dit: wat je ook doet, wees je er bewust van.

Dipa Ma (boeddhistische meditatieleraar)