Niet weten

Transparant_zee-stenen_640x480pxHeb je je wel eens afgevraagd wie het eigenlijk is die zo doorbabbelt in je hoofd? Misschien ga je je realiseren dat je eigenlijk geen idee hebt. Je weet het gewoon niet. En dat zou weleens een heel goed teken kunnen zijn. We zijn zo sterk geconditioneerd dat we over het algemeen genomen in een groep of op school ons schamen, minder voelen als we iets niet weten. In tegenstelling tot alle grote wetenschappers die nooit belanghebbende nieuwe ontdekkingen zouden kunnen doen als zij niet onderkennen wat ze gewoonweg niet weten. Simpelweg omdat nieuwe inzichten en ontdekkingen alleen maar tot stand kunnen komen op het raakvlak van het bekende en het onbekende.

Verhalen over eigen leven

We hebben allemaal verhalen die we onszelf vertellen over ons eigen leven. Vaak worden ze geweven door onze eigen gedachten, in wisselwerking met onze ervaringen. Ze kunnen een kern van waarheid bevatten, maar wie je werkelijk bent reikt veel verder dan het verhaal dat je construeert over wie je bent. Onze levens zijn nu eenmaal groter dan het denken.

Stellen van vragen

Wat reeds bekend is, neemt ons volkomen in beslag. Het zorgt ervoor dat we niet in staat zijn de sprong te maken naar die andere dimensie van creativiteit en verbeelding. Niet weten is de essentie van de geest van een beginner die weet of misschien alleen intuïtief aanvoelt wat hij niet weet. Die zijn eigen conventionele verhaal en de stilzwijgende aannames ter discussie stelt. En zich aangetrokken voelt door het stellen van vragen – en dieper onder de oppervlakte van de dingen kijkt.

(gebruikte bron: Jon Kabat Zinn)

Post Comment