Individuele training MBSR in Westerbork

Individuele training MBSR in Westerbork

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de praktische en financiële aspecten van de Training MBSR bij MijnKeerpunt.

Waarom een individuele training

De MBSR-training is van oorsprong een groepstraining. Het gezamenlijk oefenen en delen van de ervaringen – ook van het thuis oefenen – is leerzaam. Het kan echter zijn dat iemand door omstandigheden niet aan een groepstraining wil of kan deelnemen. Bijvoorbeeld door lichamelijke klachten, specifieke gezondheidsproblemen, door ervaringen in het verleden, omdat anonimiteit voor iemand essentieel is of simpelweg i.v.m. de (on)mogelijkheden in de agenda. Voor deze mensen biedt MijnKeerpunt de Individuele Training MBSR in Westerbork.

De training vindt in principe in Westerbork plaats. Bij jou thuis – of op jouw werkadres – is het ook mogelijk. Lees daarvoor: Individuele Training MBSR thuis.

Individueel of samen

Niet iedereen heeft baat bij een groepstraining. Het voordeel van een individuele training is dat er beter afgestemd kan worden op jouw mogelijkheden en eventuele fysieke beperkingen. Er is meer aandacht voor persoonlijke vraagstukken is. Ook zijn er minder afleidingen en kun je volledig jezelf zijn. Daarnaast zijn de sessies iets korter en kunnen op flexibele tijden worden ingepland.

Het is mogelijk om de training met 2 personen te volgen. In dat geval geldt voor beide personen een korting van 15% op het individuele tarief.

Inhoudelijke informatie over de training: lees Training MBSR.

Introductiegesprek (indien gewenst incl. pijneducatie)

Voorafgaand aan de individuele training vindt een introductiegesprek plaats. Je maakt kennis met mij als trainer, kunt de sfeer van de trainingsruimte proeven en je krijgt informatie over o.a. de achtergronden en het programma van de 8-weekse training.

Indien gewenst, maakt ook pijneducatie onderdeel uit van het introductiegesprek. Je krijgt dan – ook vanuit mijn persoonlijke ervaringen met pijn – informatie over wat pijn precies is, hoe ons stress- en pijnsysteem werkt, wat de invloed van gedachten en emoties is, welke grote rol de hersenen spelen in ons pijn- en stresssysteem, wat sensitisatie (bij chronische pijn) precies is en wat de relatie is tussen Westerse neurologische inzichten en Oosterse wijsheden.

Tijdens het Introductiegesprek beslissen we in overleg of de individuele training (op dit moment in jouw leven) bij jou past. Duur van het gesprek: ongeveer 1 a 1,5 uur.

Geen therapie, wel eigen inzet

De groepstraining MBSR is geen praatgroep en geen gedrags- of gesprekstherapie. Datzelfde geldt voor de Individuele training bij MijnKeerpunt. Bij de training gaat het niet om persoonlijke levensverhalen. Wel kan de training een aanvulling zijn op een bepaalde vorm van therapie of een andere behandelmethode.

De training is geschikt voor mensen die aangesproken willen worden op eigen kracht, wijsheid en zelfhelend vermogen. Ook voor de individuele training geldt: bij deelname verbind je je om gedurende de 8-weekse training ongeveer een uur per dag thuis te oefenen.

Programma

Het 8-weekse programma van de Individuele training MBSR is gelijk aan het programma van de groepstraining, echter iedere training duurt 1,5 (loopt meestal iets uit) in plaats van 2,5 uur. Voor inhoud van de training: lees Training MBSR.

Materiaal_training_640x480px

Je ontvangt een map waarvoor je wekelijks enkele pagina’s inspirerende teksten mee krijgt en je ontvangt per mail de geluidsbestanden voor het doen van de dagelijkse formele oefeningen thuis. Indien gewenst krijg je i.p.v. de geluidsbestanden de cd-box met 4 cd’s of de usb-stick.

 

 Geen Stiltedag

De Stiltedag – die standaard in het programma van de groepstraining MBSR is opgenomen – maakt geen onderdeel uit van de individuele training.

Wanneer

Ik geef gemiddeld 2x per week overdag een Individuele Training. In principe zijn alle middagen beschikbaar, tussen 12.00 en 16.30 uur. In overleg plannen we vooraf de 8-weekse training (aaneengesloten) in.

Waar

De training vindt plaats op mijn huisadres in Westerbork.

Individuele training MBSR

Inkomensafhankelijk tarief

Door mijn persoonlijke omstandigheden kan ik de kosten van de Individuele Training relatief laag houden en kiezen voor een tarief dat inkomensafhankelijk is. De keuze voor deze aanpak komt voort uit de behoefte dat ik graag mensen – ook met een kleine beurs – de kans geef om kennis te maken met de heilzame werking van MBSR / Mindfulnessbeoefening.

Inkomensafhankelijk betekent dat mensen met een lager inkomen minder voor de training betalen dan mensen met een hoog inkomen. De onderstaande tarief-indeling is echter niet dwingend. Het kan nl. zijn dat je gezien het inkomen dat je hebt in een bepaald tarief valt, maar dat dit tarief – door omstandigheden – toch te hoog is. Jij bepaalt dus zelf welk tarief je betaalt, we hebben daar geen gesprek over. Jouw inkomen en de achterliggende reden of motivatie voor het gekozen tarief hoef je dus niet met mij te delen. Ik vertrouw erop dat je een keuze maakt die passend is voor jou.

Zie verder: Over mij.

———————————— Voorlopige tarieven ———————————–

Tarief Introductiegesprek: 10 euro

Tarief Individuele Training, inkomensafhankelijk:
met een minimum tot modaal inkomen: 490 euro *
– met een modaal tot boven modaal inkomen: 570 euro *
– met een bovenmodaal tot hoog inkomen: 650 euro *

* Je bepaalt zelf in welk tarief je valt

Training voor 2 personen: korting 15% p.p.

—————————————————————————————————

Tijdens het introductiegesprek vertel je welk bovenstaand tarief voor jou passend is. Jouw inkomsten en financiële situatie is voor mij geen gesprekspunt: het tarief dat jij noemt, houden we simpelweg aan.

Het Introductiegesprek kost, zoals vermeld, 10 euro. Bij het volgen van de Individuele Training ontvang je dit geld retour: het bedrag wordt verrekend in de factuur voor de training.

Vanaf begin 2016 heb ik ontheffing van btw-verplichting. Dat betekent dat ik geen btw meer verreken op facturen. Deelnemers ontvangen in principe geen factuur, alleen als er expliciet om gevraagd wordt.

Mogelijkheden voor (gedeeltelijke) vergoeding

Zorgverzekeraars – In 2019 vergoeden een aantal zorgverzekeraars de (individuele) training MBSR vanuit een aanvullend pakket, mits de trainer is aangesloten bij de beroepsorganisatie VMBN – categorie 1. Hier het overzicht:

  • Max. vergoeding van 350 euro: Aevitea – IZA – IZZ Zorgverzekeraar – UMC – United Consumers (VGZ) – VGZ -Univé. Deze verzekeraars vergoeden alleen bij burn-out klachten en dus heb je een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig waarin nadrukkelijk ‘in kader van burn-out klachten’ staat vermeld.
  • Max. 100 of 150 euro: Menzis – PMA Zorgverzekering (alleen voor mantelzorgers)
  • Max. vergoeding van 250 euro: Avéro Achmea – OZF – Pro Life – Zilveren Kruis
  • Max. vergoeding van 150 euro: FBTO
  • Max. vergoeding van 100 euro: De Amersfoortse

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar en vermeld daarbij mijn lidmaatschap van de VMBN – Categorie 1. Hier de site Zorgwijzer met het overzicht van Zorgverzekeraars die wel of niet (gedeeltelijk) vergoeden.

Werkgevers – Steeds meer werkgevers zijn bereid (een deel van) de kosten te vergoeden. Dit gaat meestal uit het potje ‘Persoonlijke ontwikkeling’ of ‘Ziekteverzuim’ of ‘Ziektepreventie’. Daarbij is het belangrijk om goed te motiveren waarom de training MBSR positief kan bijdragen aan jouw functioneren. Zit je in de ziektewet is het aan te raden om over het volgen van de training MBSR in gesprek te gaan met de bedrijfsarts.

UWV – Heb je een uitkering kun je in gesprek gaan met het UWV over gedeeltelijke betaling van de kosten. Belangrijk is om goed te motiveren hoe de training MBSR kan bijdragen aan het (sneller) vinden van werk en het goed blijven functioneren in een baan.

Aanmelden Individuele training MBSR

Via het formulier bij Contact

Herfstblad op steen - water - tak

Er zijn slechts twee dagen
in het jaar waarop
niets gedaan kan worden.
De ene noemen we gisteren
en de andere
noemen we morgen.
Vandaag is de juiste dag
om lief te hebben,
te geloven, te doen,
en vooral om te leven.

Dalai Lama