Lid VMBN

Lid VMBN

Als trainer MBSR ben ik lid van de VMBN – Vereniging mindfulness based trainers in Nederland en Vlaanderen – categorie 1 (dit is de hoogste categorie), lidnummer 2013398.

De vereniging VMBN heeft een Klachtenprocedure in het geval je een klacht hebt over de werkwijze van een trainer MBSR / MBCT. Op de site van de vereniging kun je lezen wat je in dat geval kunt doen en waar je met de klacht terecht kunt: VMBN-Klachtencommissie.

 Herfstblad_op_steen-water_640x400

 

De mens die in harmonie
leeft met de natuur,
is helder als water.

Lao-Tzu