Mijn drijfveer

Mijn drijfveer voor MBSR / Mindfulness

Eind 2010 werd ik geconfronteerd met forse pijnen door – bleek later – een nog redelijk onbekende chronische aandoening in het bekkengebied (CPPS). Dagelijkse lichaamsoefeningen en meditatie brachten enige verlichting. Mijn interesse ging uit naar boeken en artikelen over pijn, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en meditatie. Zo ook het boek ‘Meditatief ontspannen’ van Jon Kabat Zinn. Hij beschrijft daarin het programma Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) dat hij ontwikkeld heeft voor mensen met ernstige ziektes, chronische pijnen, burn-out klachten e.d. Zo kwam ik onbedoeld in aanraking met het domein dat mindfulness bleek te zijn. Ik werd geraakt en volgde zelf de 8-weekse basistraining MBSR. Naast het revalidatieprogramma van de St. Maartenskliniek – waar mij werd geleerd wat chronische pijn precies is en hoe je er mee om kunt gaan – had ik veel profijt van de inzichten en dagelijkse oefeningen die onderdeel uitmaken van de basistraining MBSR. Het zorgde ervoor dat ik in momenten met volle aandacht aanwezig kon zijn bij pijn, emoties en nare gebeurtenissen, zonder dat ik het met man en macht probeerde te vermijden. De kracht en eenvoud van deze training en verdieping in de oorsprong en de achterliggende gedachte van mindfulness brachten mij ertoe om te starten met de opleiding Trainer Mindfulness (MBSR).

Mijn drijfveer voor MBSR / Mindfulness: mensen met teveel stress door (werk)druk, onrust, verdriet of langdurige pijnklachten en mensen die meer aandachtig, in het hier en nu willen leven in aanraking laten komen met de ondersteunende kracht van mindfulness. Ik gun het iedereen om te leren aandachtig aanwezig te zijn bij ‘wat er is’: verdriet, pijn, ziekte, stress, onmacht, verlies en ook vreugde, genot. Het is een vermogen dat iedereen in de basis in zich heeft en verder kan ontwikkelen.

En mijn persoonlijke adagium: als pijn – zowel fysiek als emotioneel – er toch al is kun je er maar beter vriendschap mee sluiten.

Waarom MijnKeerpunt?

De onbekendheid van de aandoening en het stille leed die het bij vele mannen en vrouwen veroorzaakt, heeft mij in 2011 doen besluiten om voor m.n. lotgenoten een blog te beginnen over CPPS. Titel van het blog: Mijn Keerpunt. Door de chronische pijnen en de beperkingen die deze aandoening met zich mee brengt, schudde mijn wereld op zijn grondvesten. De aandoening zorgde voor een belangrijk keerpunt in mijn leven en mindfulnessbeoefening heeft daar een waardevolle rol bij gespeeld. De beoefening van mindfulness kan zorgen voor een positief keerpunt in het leven van meer mensen; vandaar MijnKeerpunt.

Hagedis (gekko) als beeldmerk

Als zelfstandig communicatieadviseur koos ik een hagedis als beeldmerk. Vanwege de symboliek (stil zitten en dan snel tot actie over gaan). De hagedis staan symbool voor veerkracht en herstel. Ook wordt aan de hagedis de waarde toegekend van loslaten, gezondheid en wederopstanding. Deze symbolieken passen bij mij en zijn de reden dat ik opnieuw heb gekozen voor een hagedis als beeldmerk.

Loslaten

Kenmerkend voor bepaalde soorten hagedissen is hun zeer effectieve overleving-strategie: de staart breekt af wanneer een roofdier hen te grazen neemt. De staart groeit vervolgens gewoon weer aan. Zij bezitten hiermee een bijzonder herstellend vermogen. Je kunt eigenlijk zeggen: zij laten los om te overleven. Een mooie metafoor voor ons mensen: loslaten is soms nodig om te kunnen overleven. En op een of andere manier komen er weer nieuwe, mooie dingen voor in de plaats.

Stil zitten

Een hagedis heeft goed ontwikkelde zintuigen die hem in staat stellen subtiele bewegingen van insecten waar te nemen. Door stil te liggen, goed waar te nemen en te wachten tot ze dichtbij komen, vangt hij de insecten. Deze eigenschap staat symbool voor het gegeven dat wij mensen gevoeliger en ontvankelijker worden voor subtiele ervaringen en intuïtieve ingevingen wanneer we leren stil te zitten.