Privacyverklaring 

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor jouw bezoek aan deze site. MijnKeerpunt hecht waarde aan het waarborgen van het recht op privacy. Je persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwerkt, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt MijnKeerpunt en voor welk doel

MijnKeerpunt verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik wilt maken of maakt van een van de aangeboden diensten en deze gegevens zelf via het voorlopige aanmeldformulier hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van deze persoonsgegevens:

  • Voornaam en achternaam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact te leggen, afspraken te maken, evt. onderling contact tijdens de trainingsperiode en voor het afhandelen van de betaling.
  • Ook wordt de reden van voorlopige aanmelding gevraagd, zodat we – evt. in overleg – kunnen bepalen of een afspraak voor een introductiegesprek passend is.

Wat er gebeurt met jouw gegevens

Het voorlopige aanmeldformulier met de door jou ingevulde persoonsgegevens wordt uitgeprint t.b.v. de administratie en bewaard in een map op de pc. MijnKeerpunt gebruikt de verstrekte persoonsgegevens alleen voor het doel zoals hierboven is omschreven. Zodra de persoonsgegevens voor dit doel niet meer nodig zijn, zullen ze worden verwijderd. Tenzij er een wettelijke verplichting is bepaalde gegevens langer te bewaren; in dat geval worden deze voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard (t.b.v. de Belastingdienst is dit 7 jaar).

Jouw gegevens zullen nooit aan anderen worden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of informatie te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kun je bij het verzoek om verwijdering de vraag krijgen je adequaat te identificeren. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Rudi Korthuis via het e-mailadres: info@mijnkeerpunt.com

Beveiliging

De site van MijnKeerpunt heeft een SSL-certificaat maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Contact

Mocht je verdere vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door MijnKeerpunt, dan kun je een e-mail sturen naar Rudi Korthuis: info@mijnkeerpunt.com

MijnKeerpunt, Steffensberg 19, 9431 CX Westerbork, 0593-785 667

Denken

Eerst dacht ik:
‘niet aan denken’,
Dat heb ik toen gedaan,
maar twee seconden later,
dacht ik er tòch weer aan.
Nee, zo eenvoudig is dat niet,
want weet je, wat je doet,
je denkt er óók aan
als je denkt dat j’er
niet aan denken moet.

Toon Hermans