Training MBSR

Training MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

Meer rust in dagelijks leven

Jon Kabat Zinn: “Mindfulness betekent aandacht geven op een speciale manier: bewust, op het moment zelf, en niet-oordelend.” De training MBSR / Mindfulness is gericht op het ontwikkelen van bewustzijn. Je oefent om opmerkzaam en aandachtig te zijn bij wat je in het hier en nu doet, voelt en denkt. In plaats van wat we allemaal geneigd zijn te doen; voortdurend bezig zijn in de ‘doe-modus’, vaak handelen op de automatische piloot en ondertussen meegesleept worden door gedachtenstromen. Gedachten over het verleden of fantasieën en zorgen over de toekomst. Veelal onbewust voeren we hele gesprekken in ons hoofd. Ook plakken we volledig onbewust een etiket op iedere waarneming of gebeurtenis: iets is prettig of onprettig, goed of slecht, mooi of lelijk. We (ver)oordelen voortdurend (over) onszelf en anderen. En we hebben meestal alleen nog maar oog voor wat deze etiketten en oordelen bevestigt. Door meer ‘in het moment’ te zijn, gaan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen, reacties en gevoelens minder makkelijk met je op de loop. Dat geeft meer rust in het dagelijkse leven.

Minder gewoontepatronen en automatische reacties

Bij mindfulness draait het om het helder gewaar zijn. Vanuit gewoonte of onbewustheid ziet, ervaart en kleurt onze geest gebeurtenissen. Deze onbewuste patronen van de geest gaan ontdekken geeft inzicht. Je gaat dingen opmerken die eerder in je ‘dode hoek’ zaten, patronen waarvan je je niet bewust bent. Je leert de – veelal inadequate – automatische reacties op gebeurtenissen, in het lichaam en de geest te herkennen. Door dit inzicht te ontwikkelen ben je beter in staat om meer open en objectief te kijken naar wat er gebeurt. En dat betekent ruimte creëren om bewust te kiezen hoe je wilt omgaan met een bepaalde ervaring i.p.v. je onbewust te laten leiden door gewoontepatronen en automatische reacties. Je staat meer aan het stuur van je eigen leven.

Milder en vriendelijker

Mindfulness nodigt je uit om op een niet oordelende manier je aandacht bewust te richten op het lichaam, de gevoelens en gedachten. Minder snel oordelen maakt het accepteren van bv. vervelende of stressvolle zaken die we niet of niet meteen kunnen veranderen, makkelijker. Je leert een milde, vriendelijke en erkennende houding te ontwikkelen waarmee je vanuit het perspectief van een objectieve toeschouwer observeert wat zich van moment tot moment voordoet. Mindfulness is een poort om meer wijsheid, (zelf)inzicht en (zelf)compassie te realiseren.

Gericht op het dagelijks leven

De training MBSR richt zich op mindfulnessbeoefening in het dagelijks leven. Collega Eveline Brandt verwoordt dit treffend: “Mindfulness staat wat mij betreft midden in het leven; daar is het ook voor bedoeld. Niet om je terug te trekken, een half uur lang ‘zen’ in de lotushouding te zitten en vervolgens weer in de vijfde versnelling door het leven te racen. Nee, het is bedoeld om juist middenin de maalstroom met aandacht aanwezig te kunnen zijn, op tijd te pauzeren, te voelen en te weten wat er speelt in lichaam en geest – bij jezelf, en bij de ander.”

Eigen kracht, inzet en oefening

Oefening baart kunst: het beoefenen van opmerkzaamheid, het trainen van de geest om bij dit moment te blijven, gaat niet vanzelf. Het vraagt inzet, tijd en energie. Mindfulness is geen quick-fix genezings- of zelfverbeteringsprogramma. Het is een vaardigheid die je kunt leren door veel te oefenen. Het leren gebeurt tijdens de training maar vooral ook tijdens het dagelijks oefenen thuis. Wie deelneemt heeft dus zelf een belangrijke sleutel tot succes in handen: door trouw gedurende de 8-weekse training het ‘huiswerk’ te doen en dagelijks ongeveer een uur te oefenen. Dit is nodig om de geest te trainen, om een nieuw soort conditie op te bouwen.  De training MBSR is dan ook geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar die op een andere manier wil leren omgaan met obstakels in het leven, de training ziet als een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en aangesproken wil worden op eigen kracht, wijsheid en zelfhelend vermogen. In de trainingsperiode leg je tijdens de sessies en het oefenen thuis, een solide basis. Als je regelmatig blijft oefenen – ook na de training – zul je meer momenten en ervaringen krijgen waar je met jouw volle bewustzijn en aandacht bij bent. En dat zorgt voor een wereld van verschil.

De Groepstraining MBSR maakt geen onderdeel meer uit van het aanbod van MijnKeerpunt, wel de Individuele Training MBSR. Voor het volgen van een groepstraining MBSR verwijs ik graag naar mijn collega’s Simone Lips en Ted van Rijt bij het Han Formann Centrum in Nijmegen.

Nadruk op oefeningen, geen therapie

De training MBSR maakt gebruik van meditatie, lichaamsscan, yoga-oefeningen en overige aandachtsoefeningen. Het is uitermate praktisch gericht: de nadruk ligt op het doen. Daarnaast zijn het achterliggende gedachtegoed, de achterliggende theorieën en de persoonlijke ervaringen met de oefeningen gespreksonderwerpen.

Om verkeerde verwachtingen te voorkomen: tijdens de training wordt niet ingegaan op ieders levensverhaal. Het is geen praatgroep en geen gespreks- of lichaamstherapie. Lees ook De keuze voor een trainer.

Heer, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik wél kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te zien.

Gebed van de heilige Franciscus van Assisi