Voor wie

Voor wie

Over het algemeen hebben mensen die er voor kiezen om een training MBSR / mindfulness te volgen behoefte aan meer balans in hun leven en zijn zij op zoek naar een manier om beter om te gaan met onrust, druk, tegenslag, stress, spanningsklachten of pijn. Maar ook bv. mensen met de neiging tot perfectionisme of alles onder controle willen houden, kunnen veel baat hebben bij deze training. Het is voor iedereen zinvol die zijn welzijn wil optimaliseren; het bewustzijn wil ontwikkelen en wil leren meer in het hier en nu te zijn.

De door mij gegeven Individuele Training MBSR staat dan ook in principe open voor iedereen vanaf 18 jaar die op een inzichtelijke en ervaringsgerichte manier leert, anders wil leren omgaan met obstakels in het leven en daar zelf actief aan wil bijdragen. Gezien mijn achtergrond als leidinggevende in uitdagende en veeleisende werkomgevingen, het omgaan met mijn chronische pijnaandoening en mijn ervaring als zangeres, noem ik specifiek:mensen met teveel werkdruk, onrust en stress – muzikanten (podiumartiesten) – zanger(es)s(en) – mensen met (chronische) pijn.

Sommigen mensen hebben behoefte aan meer kwaliteit in het leven – bewust genieten, meer in het hier en nu – of willen meer tijd voor zichzelf vrijmaken. Anderen willen leren beter met fysieke of emotionele pijn om te gaan of zijn herstellende van een burn-out of een lichte depressie.

Mensen met terugkerende zware (manische) depressiviteit en angsten zijn beter op hun plek bij een training MBCT (Mindfulness Based Cognitieve Therapy).

No mud, no lotus

Deze pakkende uitspraak van Thich Nhat Hanh spreekt mij aan. Crisis of tegenslag in ons leven biedt naast de verwarring en pijn ook altijd een uitdaging. Je hoort het mensen – soms met enige wijfeling in de stem – zeggen. Wijfeling, omdat het lijkt alsof men daarmee wil zeggen dat het goed is dat er tegenslag of pijn in iemands leven is gekomen. En dat zeg je niet over of tegen een persoon. Maar het is waar dat door tegenslag of crisis het leven verrijkt kan worden. De uitdaging is om je over te geven aan het leven zoals het op dit moment is en het als startpunt te gebruiken voor iets nieuws. Iets waarvan je misschien achteraf kunt zeggen: “Als ik had mogen kiezen had ik niet voor deze crisis of pijn gekozen, maar het heeft wel mijn leven verrijkt.” Omdat je dichter bij jezelf bent komen te staan, ‘wijzer’ bent geworden. Dat is zeker ook mijn persoonlijke ervaring.

No mud, no lotus