Werkdruk, onrust en stress

Mindfulness bij werkdruk, onrust en stress

De term stress behoort tot het dagelijks spraakgebruik. Wat we er precies mee bedoelen kan behoorlijk verschillen, maar hoe het ook zij: een zekere mate van stress hoort bij het leven en is op zich niet ongezond. Het kan ervoor zorgen dat je een goede prestatie levert. Stress is een gezond mechanisme: het maakt ons duidelijk dat de omstandigheden anders zijn dan gewoonlijk, dat er iets aan de hand is. Het lichaam komt in een verhoogde staat van paraatheid – neurologisch en hormonaal – en is klaar om te reageren.

Als werkdruk, onrust en stress te groot is en voor een lange periode blijft aanhouden, dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het stresssysteem zo vaak aangezet dat het niet meer tot rust komt. Er blijven voortdurend stresshormonen in het lichaam met chronische stress tot gevolg. En dat heeft directe gevolgen voor het lichaam: de herstelfysiologie raakt verstoord. Je kunt er ziek van worden, er ontstaan dan allerlei lichamelijke en psychische klachten.

Meer balans en rust

Veel mensen hebben last van langdurige stress. Door tegenslagen en spanning in hun leven. Doordat ze teveel van zichzelf (en anderen) eisen. En doordat de agenda vol staat met dingen waarvan ze vinden dat ze echt gedaan moeten worden. Ze rennen rond en proberen alles te doen. Zo woekeren ze dag in dag uit met hun energie. En genieten door het geren ook niet echt van al dat ongebreidelde doen.

Veel te weinig tijd en teveel haast. Meestal voelen mensen wel dat ze te vaak te ver gaan. Ze maken zich dan ook ondertussen zorgen en piekeren over hoe ze van hun klachten af kunnen komen. Ze hebben meerdere pogingen ondernomen om het tij te keren, maar dat gaf alleen kortstondig enige verlichting. De Training MBSR biedt een mogelijkheid: het geeft handvatten om – ook op lange termijn – beter met spanning, drukte en tegenslag om te gaan.

Als je elke dag ervaart als
een spoedgeval,
zul je vroeg of laat
de prijs betalen.

Robert Sapolsky